June 23, 2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Članarina za članove i LG grupe se uplaćuje na račun ANOS-a: 160-0000000048977-03 ROK ZA PLAĆANJE: 01.03.2016. godine! Predsednici LG grupa su u obavezi da dostave spisak članova svoje LG grupe najkasnije do 15.03.2016. godine. Nakon dostave spiskova ANOS izdaje članske karte...
June 2, 2019

LG SHOW – LG 05 Valjevo 2019

LG SHOW – LG 05 Valjevo 2019 Plasman sa LG SHOW – LG 05 Valjevo 2019. Datum objave 2.06.2019.