PRAVILNIK O RADU ANOS-a

Vlasnici nemačkih ovčara, članovi Asocijacije nemačkih ovčara Srbije (ANOS), sa teritorije Republike Srbije koji žele da sa psima izađu na odgajivačku smotru (kako bi dobili dozvolu za puštanje u priplod – Körung) u inostranstvu potrebno je da zatraže odobrenje Asocijacije (ANOS) minimum 30 dana ranije pre održavanja manifestacije.
Molbe za odobrenje dostavljaju se kancelariji Asocijacije, elektronskom poštom (e-mail), na adresu: asocijacijanosrbije@gmail.com
Članovi Asocijacije (ANOS) koji žele da dozvolu za puštanje u priplod dobiju u Nemačkoj nisu u obavezi da traže dozvolu već je potrebno da kancelariju Asocijacije obaveste, u istom roku (30 dana ranije) o svojoj nameri.
Član Asocijacije koji se ogluši o navedeno pravilo (nije dobio dozvolu kluba za odlazak na odgajivačku smotru/nije zatražio dozvolu kluba nego je otišao samoinicijativno) biće disciplinski procesuiran a navedena dozvola za puštanje u priplod neće biti validna (neće biti procesuirana/zavedena).

Kontakt osoba za dozvolu za polaganje kerunga van naše zemlje
Dalibor Polic
Kontakt tel:+381 65 2100 088

S poštovanjem

Anos