PRAVILNIK O RADU ANOS-a

Vlasnici nemačkih ovčara, članovi Asocijacije nemačkih ovčara Srbije (ANOS), sa teritorije Republike Srbije koji žele da sa psima izađu na odgajivačku smotru (kako bi dobili dozvolu za puštanje u priplod – Körung) u inostranstvu potrebno je da zatraže odobrenje Asocijacije (ANOS) minimum 30 dana ranije pre održavanja manifestacije.
Molbe za odobrenje dostavljaju se kancelariji Asocijacije, elektronskom poštom (e-mail), na adresu: asocijacijanosrbije@gmail.com

Kontakt osoba za dozvolu polaganja kerunga van Srbije je Dalibor Polić. Kontakt telefon: +381-65-210-00-88

Članovi Asocijacije (ANOS) koji žele da dozvolu za puštanje u priplod dobiju u Nemačkoj nisu u obavezi da traže dozvolu već je potrebno da kancelariju Asocijacije obaveste, u istom roku (30 dana ranije) o svojoj nameri.

Član Asocijacije koji se ogluši o navedeno pravilo (nije dobio dozvolu kluba za odlazak na odgajivačku smotru/nije zatražio dozvolu kluba nego je otišao samoinicijativno) biće disciplinski procesuiran a navedena dozvola za puštanje u priplod neće biti validna (neće biti procesuirana/zavedena).

Svi psi oštenjeni nakon 01.07.2020. godine moraju imati položen wesentest kao preduslov da bi izasli na kerung. Test se polaze u uzrastu od 9-12 meseci. Nakon napunjenih 12 meseci može se polagati, ali je kazna SV 100€( u dinarskoj protivvrednosti).

Novi cenovnik za HD, ED i DNA uslugu stupa na snagu 01.02.2023. godine na osnovu promene cena za očitavanje i overu istih analiza.

S poštovanjem

Anos