Članarina ANOS-a kao i naknade uplaćuju se isključivo na račun Asocijacije 160-0000000048977-03
Članarina za 2021. godinu je 2500 dinara.
Naknada za usluge HD+ED+DNA Asocijaciji:

– članovi 3500 dinara
– ostali 7000 dinara

Usluge overe snimaka DNA nalaza prema SV je 21.000 dinara.
Usluge overe DNA nalaza za leglo prema SV je 2.400 dinara.
Usluge obrade kerunga prema SV je 4.500 – 5.500 dinara.
Kotizacija za izložbe, wesentest i kerung se uplaćuju organizatoru manifestacije. Cena kotizacije po psu je 2.500 dinara za članove i 3.000 dinara za ostale. Cena kotizacije za kerung po psu je 6.000 dinara za članove i 12.000 dinara za ostale.

Primeri uplatnica

Usluge overe DNA nalaza za leglo po psu prema SV je 2700 dinara.

Članarina za tekuću godinu

Taksa za klub za HD ED DNA