Članarina ANOS-a kao i nadoknade uplaćuju se isključivo na račun Asocijacije 160-0000000048977-03

Članarina za 2019. god. 2500 din.

Nadoknada za usluge HD+ED+DNA Asocijaciji:

 – članovi 3500 din.
– ostali 7000 din.

Kotizacije za izložbe, wesenstest i körung se uplaćuju organizatoru manifestacije.