Članarina ANOS-a kao i nadoknade uplaćuju se isključivo na račun Asocijacije 160-0000000048977-03

Članarina i obnova članarine je 2.500 din. Članarina se plaća do 1.03. tekuće godine.

Nadoknada za usluge HD+ED+DNA Asocijaciji:

 – članovi 3.500 din.
– ostali 7.000 din.

Usluge overe snimaka DNA nalaza prema SV je 25.000 dinara.

Usluge overe DNA nalaza za leglo po psu prema SV je 2.700 dinara.

Usluge obrade kerunga prema SV je 4.500-5.500 dinara.

Kotizacije za izložbe, wesenstest i körung se uplaćuju organizatoru manifestacije. Cena kotizacije po psu je 2.500 dinara za članove i 3.000 dinara za ostale. Cena kotizacije za körung po psu je 6.000 dinara za članove i 12.000 dinara za ostale.

Primeri uplatnica

Članarina za tekuću godinu je 2.500 dinara.

Obnova članarine za tekuću godinu je 2.500 dinara.

Taksa za klub za HD ED DNA. Članovi uplaćuju 3.500 dinara a ostali 7.000 dinara.

Usluge overe snimaka i DNA nalaza prema SV je 25.000 dinara

Usluge overe DNA nalaza za leglo po psu prema SV je 2.700 dinara.

Usluge obrade kerunga prema SV je 4.500 – 5.500 dinara.