Wesenstest i Körung

U skladu sa pravilnikom matičnog kluba rase SV, Anos kao punopravni clan organizuje više puta u toku jedne kalendarske godine test karaktera-wesenstest i uzgojnu selekciju-körung. Wesenstest je test karaktera i polaganju mogu pristupiti psi starosti izmedju 9 i 13 meseci, a uz posebno odobrenje i psi stariji od 13 meseci. Körung je uzgojna selekcija. Poštujući pravila uzgoja matičnog kluba SV Anos organizuje uzgojne smotre-selekcije sa SV sudijama, na kojima mogu učestvovati psi koji zadovoljavaju uslove nemačkog odgoja. Osnovni uslovi su da pas rase nemački ovčar poseduje rodovnik sa upisanim i overenim SV snimcima kukova i laktova, dokaz da je ocenjen na specijalki sa SV sudijom sa najmanje ocenom dobar(G) i da ima polozen radni ispit.